Liberalerna i Sigtuna hyllar en ukrainsk massmördare som hjälte

Återigen använder sig Liberalerna i Sigtuna av en aggressiv retorik och försöker påverka allmänheten genom begreppsförvirring. En känd metod som har använts för att frikänna de mest otäckta händelserna inom vår historia.

DmytroPronchev
Först förklarar man att nazismen är en hemsk ideologi för att kamouflera sina sanna värderingar och intar en position som ingen kan ifrågasätta. Sedan slänger man ur sig en hel del påståenden, som vid första ögonkastet kan verka positiva och förändrar därigenom allmänhetens syn på problemet. T.ex. påstår Hendrik Nyman, vice ordförande inom Liberalerna i Sigtuna, att han tar avstånd från nazismen. Samtidigt kallar han Bandera för en “hjälte” och en ukrainsk “frihetskämpe”. En genomtänkt strategi som bidrar till begreppsförvirring hos allmänheten.

Hendrik Nyman spekulerar sedan kring att det finns olika uppfattningar om huruvida Bandera själv var inblandad i de här massmorden eller inte och accepterar att Bandera förmodligen har “smutsiga händer”, men konstaterar att historian är komplicerad och vänder därmed kappan efter vinden. Med andra ord påstår Liberalerna att det finns ”goda” massmördare och “onda”. De som utrotar polacker, judar och ryssar – är ”goda” och kallas för “frihetskämpar” och “hjältar”, medan andra är onda. Nymans kamrater från den lokala partiavdelningen stödjer blint hans åsikter.

Jag är orolig över att Liberalerna uppträder aggressivt, sprider fel budskap och uppvisar bristande demokratisk trovärdighet. Det verkar som att det hos Liberalerna finns plats för människor som öppet stödjer ukrainska nazister och som sprider nazistisk ideologi genom att manipulera med allmänt kända begrepp. Dessutom så beundrar de en folkmördare och kallar denne för en “hjälte”!

Jag kände ett stort ansvar och försökte gå till botten med den här frågan medan jag fortfarande var medlem inom Liberalerna. När jag försökte lägga fram min syn på saken och ville förklara problemet för de övriga blev jag genast mobbad och kränkt av mina tidigare partikamrater. Jag har nu lämnat partiet, då jag upplever att Liberalerna har förvandlats till en sekt, där man varken kan inse problemet eller ändra sin uppfattning.

Dmytro Pronchev