Hets mot Ryssland och anslutning till NATO

I kampen mellan ”Natoanslutarna” och dem som vill bevara den formella alliansfriheten har synen på Ryssland alltmer framträtt som kärnfrågan. Det är därför avgörande för att fredsvännerna ska kunna vinna opinionen att tillbakavisa alla falska påståenden om rysk aggression och annan smutskastning av Ryssland. Den här artikeln analyserar inte förhållandena i Ryssland eller dess utrikespolitik. Den behandlar den vilseledande rapporteringen och debatten i Sverige.

På Centerstämman sa ombudet Cecilia Natander:

Frågan är inte om Ryssland kommer att anfalla nya områden, utan när. Därför säger jag ja till Nato”.

Detta är ett uttryck för avsaknad av logik eftersom Nato leds av USA som anfallit fler länder än något annat land de senaste åren. Välj själv period, 10, 20, 30 eller 40 år. Det spelar ingen roll det gäller nämligen alla dessa perioder.

Det är väldigt få i debatten som uttrycker sig så drastiskt som Natander. De flesta anser att det inte finns något akut hot mot Sverige eller andra länder. Trots det är rädslan för och den bristande kunskapen om Ryssland själva kärnan i den Natovänliga propagandan. Utan rädslan för den stora grannen i öster skulle det inte finnas något utbrett stöd för att ansluta Sverige till Nato.

De som vill bevara Sverige som ett alliansfritt land måste därför tillbakavisa alla falska anklagelser mot Ryssland, inklusive allmän smutskastning som inte direkt sammanhänger med säkerhetsfrågor. Den som deltar i demoniseringen av Ryssland och dess president, Vladimir Putin, bidrar de facto till att opinionen för anslutning till Nato stärks.

Förhållandena är långt ifrån ideala i Ryssland. Det finns grund för berättigad kritik. Ryssland har mer utbredd korruption än Sverige. Det sitter fler människor i fängelse räknat per person i landet i Ryssland än i genomsnitt i världen. Värst på det området är dock USA. Vladimir Putin har mycket makt, men det har presidenter i andra länder också om de har ett stöd av majoriteten i den lagstiftande församlingen. Problemet är inte att det framförs berättigad kritik i svensk press utan att rapporteringen är så ensidig och att lögner och grova förvanskningar förekommer ofta.

Här följer en genomgång av ett antal lögner, förvrängningar eller falska anklagelser mot Ryssland som förekommit i svensk offentlig debatt. Jag har inte systematiskt gått igenom svensk press utan det är mer en fråga om sådant jag råkat se eller gjorts uppmärksam på av någon annan. Det innebär att det finns fler lögner och förvrängningar att avslöja. Referaten nedan är ofta korta och mer ingående analyser finns i källorna som finns angivna.

SergejMarkov

 1. Personer tillskrivs politiskt betydelsefulla roller de inte har. Personer som inte har mandat att tala för presidenten eller regeringen i Ryssland citeras som om deras uttalanden var representativa för dem. Ett av flera exempel på dylik citering är när Sergej Markov lyfts fram av Elin Jönsson i SVT som ”Putins personliga talesperson” vilket han inte är. I ingressen förekommer ren citatförfalskning.1 Det hävdas bl.a. att Markov (och därmed Putin och Ryssland!) hotat Estland och Lettland. För det första är han ingen talesperson för Rysslands president eller regering och för det andra uttalade han inget hot i den aktuella intervjun. Han konstaterade att OM det skulle bli storkrig mellan Nato och Ryssland så kommer Estland och Lettland att drabbas och kanske upphöra att finnas kvar som länder. Han sa även (vilket inte finns med i SVTs referat) att Ryssland inte vill ha ett krig. Han sa inget som skulle indikera att Ryssland har planer på att anfalla de två länderna. Hot? Nej!2
 2. Höna av en fjäder. Utrikesminister Margot Wallström kallade upp Rysslands ambassadör för att Ryssland påstås ha hotat Sverige.3 4 ”Hotet” ska finnas i denna text enligt DN:s översättning: – Vi har upprepade gånger sagt att valet av nationell försvars- och säkerhetsstrategi är en intern och suverän angelägenhet för varje enskild stat. Men vi ser fortfarande Sveriges policy med icke-deltagande i militära block som en viktig faktor för att säkerställa stabiliteten i norra Europa, sade hon vidare. – En svensk anslutning till Nato skulle ha militärpolitiska och utrikespolitiska konsekvenser som skulle kräva motåtgärder från rysk sida, underströk Zacharova. (talesperson för ryska UD, min anmärkning) Har Wallström helt tappat fattningen? Hur naiv får en utrikesminister vara? Nato står mot Ryssland och båda parter har sedan länge vapen, inklusive kärnvapen, riktade mot varandra. Det är väl närmast självklart att Ryssland kommer att rikta om en del vapen om Sverige går in som medlem i Nato. Men detta är väl inte något problem för Wallström, den nuvarande regeringen ska ju inte föra in Sverige i Nato – eller hur?5 6
 1. Putin om den geopolitiska katastrofen. Det har flera gånger upprepats att Rysslands president, Vladimir Putin, ska ha sagt att Sovjetunionens sammanbrott var den största geopolitiska katastrofen under 1900-talet och att han då syftade på Sovjetunionens/Rysslands försvagade ställning ekonomiskt/politiskt/militärt. Det är fel.7 För det första sa han i det aktuella talet att det var en av de viktigaste, alternativt en betydande, och det han syftade på var att väldigt många människor fick uppleva stort lidande i övergången till ett nytt system. Var och en som läser talet kan se det.8 Denna felcitering och feltolkning har använts som ”bevis” på att Putins strategi är att återföra Ryssland till dess forna maktposition.
 1. Syriska bomber och flyktingar. Flyktingarna från Syrien påstås i första hand fly från den Syriska militärens bomber. Uppgiften bygger på ett uttalande från Kenneth Roth från det USA-baserade Human Right Watch (med begränsad trovärdighet).9 Och Putin stöder Assad – därmed är Putin ond. Det finns inget bevis för att de flesta flyktingarna från Syrien flyr från den syriska militärens bomber.
 1. Allt som sker i Ryssland kontrolleras av Putin. Om någon politiskt aktiv person mördas måste Putin ligga bakom. Ett exempel är oppositionspolitikern Boris Nemtsov som mördades i Moskva den 27/2 2015. Han ansågs i svenska tidningar i stort sett unisont ha mördats på uppdrag av Putin. Det finns inget som helst bevis för att Putin eller statsapparaten ligger bakom. De är ju de som förlorar prestige på att ett sådant mord kan förekomma mitt i huvudstaden. I Ryssland finns det en del grupper i kategorin organiserad brottslighet som har mördat en del människor som anse vara i vägen för dem. Det kan vara någon av dessa grupper som är ansvariga för mordet.10 Här finns en läsvärd genomgång av fallet skriven av Anders Romelsjö.11
 1. Rysk press kontrolleras av Putin. Ryssarna påstås inte ha tillgång till relevant information pga att media är kontrollerad av staten (=Putin). De är därmed förda bakom ljuset. I rysk TV förekommer ofta debatter där personer från bl.a. USA och Ukraina deltagit och där deltagarna får prata till punkt. Det finns flera utländskt ägda tidningar som är kritiska till Putin. Stefan Lindgren har grävt i detta.12
 1. Personer med viss sexuell läggning får inte köra bil. Det har påståtts att den ryska Duman röstade för en lag om att transpersoner ska kunna nekas att köra bil. ”Nyheten” dök först upp i SVT där den sex dagar senare dementerades. Jag har däremot inte kunnat hitta någon dementi i de dagstidningar som okritiskt återberättade ”nyheten”. Vad det egentligen handlar om har jag skrivit om på Synapze.13
 1. Ryssland är ett militärt hot. Att Ryssland är ett militärt hot har upprepats många gånger. Normalt hävdas inte att ”hotet” är akut utan det härleds till landets militära förmåga och vissa aktiviteter. Det finns inget ekonomiskt-politiskt intresse och ingen uttalad avsikt att angripa Sverige. Om det bara är förmågan som är oroande borde USA, Kina, Storbritannien och Frankrike också ses som hot pga dessa länders förmåga att slå ut Sveriges försvar.14 15
 1. Rysk trupp finns i Ukraina. Enligt uppgifter från den politiska ledningen i Ukraina har Ryssland trupp i Ukraina. Det har upprepats av ett flertal svenska tidningar och politiker utan ifrågasättande. Påståendet motsägs av att stabschefen för den ukrainska armén förnekat att de slåss mot reguljära ryska trupper i östra Ukraina.16 17
 1. Ryssland har fört över tung militär materiel till Ukraina. Ryska tanks m.m. ska ha förts över gränsen till Ukraina. Det har t.o.m. påståtts i t.ex. Aftonbladet att OSSE har bekräftat uppgifterna.18 OSSE som bevakar gränsen har inte rapporterat att de sett att tanks m.m. har förts över gränsen. OSSE har däremot iakttagit kolonner med tanks inne i Ukraina vilket inte är bevis för att de kommer från Ryssland. Det skulle vara lätt att med dagens kapacitet inom satellitfotografering visa att ett gränsöverskridande skett – om det faktiskt skett. De flygfotografier som visats har bl.a. påståtts visa artilleripjäser. Dessa bilder har dock så dålig upplösning att det inte går att se om det är skördetröskor eller kanoner. Bilderna har visats i svensk press utan allvarligt ifrågasättande.19
 1. Rysk ubåt i Stockholms skärgård. Det har enligt ÖB klarlagts att det varit en ubåt i Stockholms skärgård i oktober 2014.20 21 Det är inte säkerställt om den var militär eller civil och det finns inget som visar vilken nation som ligger bakom. Trots det har ett antal politiska företrädare påstått att allt tyder på att det är Ryssland som är ansvarigt.22 23
 1. Ryssland kränker svenskt luftrum gång på gång. Ryska kränkningar av svenskt luftrum är ett av de ofta upprepade påståendena. En kränkning på 30 sekunder som inte skedde över svenskt territorium ansågs så allvarligt att dåvarande utrikesministern Carl Bildt kallade upp Rysslands ambassadör för en utskällning.24 25 Dåvarande flygvapenchefen som numera är ÖB, Micael Bydén, visade att 1 av 21 kränkningar av svenskt luftrum som skedde under 2014 och halva 2015 gjordes av ryskt flyg.26 Av 42 kränkningar de senaste 5 åren stod USA för flest (7 st), Tyskland för 6, Ryssland för 6 och Norge för 5. Natoländer stod för mellan fyra och fem gånger så många kränkningar som Ryssland.27 Det rimmar illa med Bildts kommentar: ”Under min tid som utrikesminister så har vi aldrig haft anledning att framföra en protest av den här arten mot någon överhuvudtaget”. Överdrifter om ryska kränkningar av luftrum tas ofta upp i anslutning till ett allmänt ojande över att Ryssland har ökat sin ”närvaro” eller ”aktivitet” i Östersjön. Det är korrekt att det skett en ökning, men den har skett i takt med att Nato har trappat upp sina aktiviteter i området.
 1. Ryssland tränar ockupation av Gotland. Ryssland påstås ha tränat att ockupera Åland, Gotland och Bornholm. Detta ”avslöjande” avfärdades av dåvarande ÖB, Sverker Göransson, som hävdade att det saknade vetenskaplig grund. Men det spreds innan det dementerades så propagandan fungerade delvis som avsett.28
 1. Ryssland medger att de har trupp i Ukraina. Sveriges Radios Moskvakorrespondent Maria Persson-Löfgren försökte ge intryck av att Putin medgivit att rysk trupp finns i Ukraina genom att citera ett svar som inte gällde den fråga hon angav. Slarv eller bedrägeri? 29
 1. Ryssland är isolerat. Man skulle kunna tro att det ligger en del i det eftersom ”Världssamfundet” infört sanktioner och på olika sätt försökt isolera landet.30 Det så kallade världssamfundet består av USA, EU och några ytterligare länder, dvs en minoritet av världens länder. Ryssland har däremot en ledande roll bland BRICS-länderna och har bra relationer till ett flertal länder i Asien, Afrika och Latinamerika. Isolerat är inte en rimlig beskrivning.31 32
 1. Svoboda är inte fascistiskt. Carl Bildt vägrar att medge att det ukrainska partiet Svoboda som ingick i den första regeringen efter kuppen mot Janukowich skulle vara fascistiskt.33 Partiet uttalar sig fascistiskt och använder fascistiska symboler, räcker inte det. Försvaret av den väpnade kuppen i västra Ukraina mot den demokratiskt valde presidenten som hade sin väljarbas i de östra delarna ingår som en del i kritiken av Ryssland och dess politik.
 1. Odessamassakern började med en husockupation. Carl Bildt påstod att massakern i Odessa skulle ha börjat med att oppositionella ockuperat huset som brändes av folk från bl.a. Högra sektorn med höga ukrainska politikers goda minne. Det har inte dementerats trots att bilden av massakern nu är tydlig.34 35 Myndigheternas passivitet i relation till de skyldiga högerkrafterna har t.o.m. kritiserats av en representant för FN som var på uppdrag i Ukraina.36 37
 1. Ryssland stöder svenska nazister. Svenska Dagbladet har haft en ledare av Per Gudmundsson under rubriken, ”Svenska nazister backas upp av Ryssland”.38 En ärlig titel hade varit ”Svenska nazister backas upp av ryska nazister” eftersom det är det enda det finns belägg för. I artikeln försöker Gudmundsson smutsa ner Putin genom att hävda att hans vice premiärminister har kopplingar till en nazistgrupp i Ryssland. Den källa som Svenska Dagbladet hänvisar till är skriven av en person som jobbar i ett företag som är registrerat i det USA-vänliga Dubai. I den källan påstås det att ”det ryktas att …” I Gudmundssons text används detta rykte (!) för att visa att en högerextrem organisation i Ryssland har kopplingar vice premiärministern och indirekt till Putin.

SvobodaUkraina

 1. Ryssland är kvinnofientligt. I ETC publiceras en artikel med följande rubrik ”Här är världens mest kvinnofientliga länder”. Ryssland ingår bland ett fåtal länder som lyfts fram som exempel.39 De övriga länderna som listats har en lagstiftning som ger sämre villkor för kvinnor. Det som nämns om Ryssland är att särskilt tunga och farliga arbeten inte får utföras av kvinnor. Måhända missriktat, men det verkar mer vara ett sätt att skydda kvinnor än att förtrycka dem.
 1. Ryssland är mot homosexuella. Det är tillåtet att vara homosexuell i Ryssland (sedan 1917!), homosexuella par får leva ihop och det finns flera gayklubbar. Det är däremot förbjudet att sprida homosexuell propaganda till barn. Detta är en gummiparagraf som jag anser är felaktig. Attityden mot homosexuella i befolkningen tror jag liknar den som fanns i Sverige på 1960-talet i Sverige. Överdrifter i beskrivningen av villkoren för homosexuella i Ryssland ingår i demoniseringen, men har knappast någon bäring på det eventuella militära hotet mot Sverige.
 1. Ukrainska flyktingar i Ryssland. I skrivande stund dök det upp ett exempel till (jag hade tänkt begränsa mig till 20 fall). Peter Wolodarski presenterar i DN det faktum att över en halv miljon har flytt från Ukraina till Ryssland som ett exempel på propaganda från rysk sida.40 FN:s flyktingorgan, UNHCR, som för statistik över flyktingströmmar är tydligen enligt DN en del av Putins propagandaapparat. UNHCR 41rapporterade att 765 600 personer från Ukraina sökt asyl i Ryssland och 81 600 i Vitryssland.42

Nedtoningen av kritik mot allvarliga brott mot internationell lag som begåtts av USA och några andra Natoländer i t.ex. Serbien, Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, ger en ytterligare felaktig helhetsbild av vilka som begår brott globalt. Det är en del av den västvänliga propagandan. Sverige har bidragit till några av de illegala insatser som oftast letts av USA.

Syftet med demoniseringen är som med annan demonisering som föregått militära konflikter att förbereda opinionen på en militär konfrontation. Så skedde inför USA:s och några ytterligare länders angrepp på Serbien, Afghanistan, Irak och Libyen och nu (som förberedelse för krig?) avseende Syrien, Iran och Ryssland. I det svenska fallet är det ett sett att tvinga in Sverige i Nato så att vi blir en tillgång i dess kamp mot Ryssland.

Lars Drake, adjungerad professor i nationalekonomi, SLU

Referenser

En kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s