Ukrainakrisen: Från Nuland-kakor till ett nytt kallt krig

Ukrainakrisen:

Från Nuland-kakor till ett nytt kallt krig

Ormen sade: ”Ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon, och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont.” Kvinnan såg att trädet var gott att äta av: det var en fröjd för ögat och ett härligt träd, eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man, som var med henne, och han åt.1 Föga anade de båda att detta skulle bli början till slutet på deras liv i paradiset.

Degerfors002

11 december 2013 tog ukrainska demonstranter emot kakor från Victoria Nuland på Majdantorget i Kiev.2 Enligt Nuland hade USA satsat 5 miljarder dollar under 20 års tid på s.k. ”demokratiutveckling” i Ukraina.3 Nulands kakor och amerikanska ”demokratiseringsbidrag” backades upp av en välregisserad propagandakampanj. I en kort reklamfilm som dök upp på internet sade en ung vacker ukrainska, på närmast perfekt engelska, hur mycket hon längtade efter ”ett Ukraina fritt från diktatur”.4

USA som stat var dock inte de enda som gav bidrag till diverse ukrainska projekt. Även ett stort antal icke-statliga organisationer (s.k. NGO:s) hade skyfflat in pengar i Ukraina. NGO-organisationerna har av vissa beskrivits som ”imperiets missionärer”.5

”National Endowment for Democracy” (NED), är en organisation med tidigare nära band till den amerikanska underrättelsetjänsten CIA. NED ändrade i början av 1980-talet sin framtoning och började kalla sig för en ”NGO” (trots att man fortfarande finanseras ur den amerikanska statskassan). 2013, samma år som Majdan-oroligheterna drog igång, hade NED satsat mest pengar i Europa på just Ukraina.6 7

Många andra NGO-organisationer gav pengar till olika ukrainska grupper och projekt, bl.a. sponsrades Vitalij Klitjkos parti ”Udar” av de amerikanska fonderna NDI (”National Democratic Institute”) och IRI (”International Republican Institute”).8 I september 2013 bidrog också den amerikanska ambassaden i Kiev med 400000 hryvnias till ”Hromadske TV”9, en kanal som var 100% ”pro-majdan”.

Nuland-kakor03

Orsaken till USA:s inblandning i Ukraina döljer sig i USA:s enorma och snabbväxande statsskuld, som ligger på 18,3 biljoner dollar.10 USA:s lösning på det hela är, som vanligt, att man väljer att plundra andra länder på deras resurser. Det hjälper inte längre att man kontrollerar sedelpressarna. Full kontroll över NATO, avlyssning av andra länders ledande politiker och politisk utpressning fungerar inte längre. Det långsiktiga målet med USA:s ukrainska provokation är avsättningen av Putin och en slutlig likvidering av Ryssland. Den tilltänkte ersättaren, Michail Chodorkovskij, lurar redan i vassen och är beredd att hoppa in om och när han blir kallad.11 Ett annat delmål är att försvaga Europa ekonomiskt och göra det mer beroende av USA (exempelvis via TTIP och amerikansk skiffergas). Ett storkrig på den europeiska kontinenten är ett fullt godtagbart alternativ ur amerikanskt perspektiv. Funkar inte det går det lika bra med många små lokala konflikter, som kan försvaga USA:s konkurrenter.

En intensiv propagandakampanj blev som vanligt en viktig del i USA:s förberedelser inför det som skulle komma. Ett halvår innan Majdan-kuppen kunde en märkbart förhöjd nivå vad gäller russofobiska stämningar noteras i de västliga massmedierna, inklusive de svenska. Allt ryskt kritiserades. Speciellt den ryske presidenten, som av vissa t.o.m. jämfördes med självaste Hitler. Man drog paralleller mellan ”Putins” OS i Sotji och 1936 års OS i Berlin.12 Den västerländska allmänheten skulle göras mottaglig för rysshatet. Rysshetsen blev legio.

I slutet av januari 2014 satt den tidigare nämnda Victoria Nuland i ett telefonsamtal med USA:s Kiev-ambassadör Geoffrey Pyatt.13 De båda diskuterade ukrainska ministerposter, vem som skulle få vilken befattning. Enligt Nuland skulle Jatsenjuk passa bra till posten som Ukrainas premiärminister. Deras konversation avlyssnades och spelades in. Nuland medgav senare att samtalet verkligen hade ägt rum, men dess innehåll tystades snabbt ner i västmedierna. Jatsenjuk blev så småningom Ukrainas nye primiärminister, precis som USA hade ”önskat” sig.

Nuland-kakor04

18 februari 2014 stoppades en bil på väg in till Majdantorget. I bagageluckan låg en amerikansk automatkarbin, en M-16 med ljuddämpare. Bilen tillhörde Sergej Pasjinskij, en av Majdan-ledarna.14 Efter en kort diskussion släpptes bilen iväg utan någon som helst åtgärd… Två dagar senare, den 20 februari, dödades 80 demonstranter i centrala Kiev15 av okända krypskyttar och oppositionen var inte sen med att lägga skulden på president Janukovitj och specialstyrkan ”Berkut”.

I mars avslöjades ett avlyssnat telefonsamtal mellan Catherine Ashton och Estlands utrikesminister Urmas Paet16, i vilket Paet förde fram uppgifter som tydde på den tidigare oppositionens inblandning i masskjutningarna. Tyska kanalen ”ZDF” kom fram till samma slutsats när de publicerade sin egen undersökning i april 2014.17 Fortfarande förhalar Kiev utredningen kring de här händelserna.

20 februari 2014, d.v.s. samma dag som masskjutningarna i Kiev inträffade, överföll omkring 1500 Majdan-anhängare en kolonn på 8 bussar med ca 350 antimajdan-aktivister från Krim.18 19 20 Överfallet skedde på motorvägen utanför staden Korsun-Sjevtjenkovskij. Minst en av bussarna sattes i brand, de ryska aktivisterna misshandlades och förnedrades i flera timmar, sju av dem sägs ha mördats. På Krim skulle man aldrig glömma det som hade hänt den dagen.

Ukraine peace deal

21 februari nåddes en överenskommelse mellan oppositionen och presidenten.21 Allmän amnesti för Majdan-aktivisterna, ny konstitution och tidigarelagda presidentval var några av punkterna. Dokumentet hade bevittnats och signerats av tre europeiska utrikesministrar… De skulle dock glömma bort sina namnteckningar innan bläcket på pappret ens hade hunnit torka. Dagen efter överenskommelsen, den 22 februari 2014, genomfördes en väpnad statskupp i Kiev medan Janukovitj fortfarande befann sig inne i landet. Riksrätten, som skulle frånta honom presidenttiteln, fick ihop endast 328 av de nödvändiga 338 rösterna22, men ansågs likväl legitim både i Ukraina och i väst.

Krims legitima parlament, ”Högsta rådet”, utlyste i det läget en folkomröstning23 och den 16 mars röstade 96,77% av väljarna för ett utträde ur Ukraina och en anslutning till Ryssland. Krimbornas otvetydiga ställningstagande går inte att ifrågasätta! Väst anklagade genast Ryssland för folkrättsbrott. Likheterna mellan Krims utbrytning och Kosovo-fallet glömdes helt sonika bort. Principen om självbestämmande var helt plötsligt inte lika gällande i de bägge fallen. USA:s och deras allierades dubbla standarder kom upp i öppen dager. Ej heller mindes man i väst folkomröstningen på Krim den 20 januari 1991, där 94,3% av väljarna hade röstat för egen autonomi24, en autonomi som avskaffades 1995 genom ett ensidigt beslut från Kiev, som därigenom hade kört över Krimbornas rätt till självbestämmande.

Kuppmakarnas första åtgärd blev att förbjuda det ryska språket som officiellt myndighetsspråk i de östra regionerna.25 Efter stora missnöjesyttringar drogs förslaget tillbaka, men det var redan för sent. Kiev-regimen hade genom det första beslutet redan hunnit signalera sin antiryska inställning. Östra Ukraina reste sig i protest mot kuppjuntan. Man krävde bl.a. en federalisering av landet, en omröstning om tullunionen samt att ryskan skulle bli ett officiellt andra språk i Ukraina.26 Ungefär 1/3 av Ukrainas invånare har ryskan som sitt modersmål27 samtidigt som 83% av landets internetanvändare föredrar att använda ryskan ute på nätet.28 Som en jämförelse kan man nämna att cirka 5% har svenska språket som sitt modersmål i Finland.29 I Finland är svenskan ett officiellt andra språk.

Nuland-kakor06

En film tagen i Donetsk, som dök upp på internet redan den 3 mars 2014, visade en grupp utländska legosoldater springades runt på stadens gator.30 Det var förmodligen amerikanska legoknektar från det ökända privata militärföretaget ”Academi” (tidigare kända som ”Blackwater”). Andra uppgifter gjorde gällande att militärföretaget ”Greyhound Limited” hade sin personal på plats i Ukraina.31 Enligt en källa inom den ukrainska säkerhetstjänsten SBU var den nye t.f. presidenten Aleksandr Turtjinov beredd att ta hjälp av privata militärföretag, eftersom SBU-avdelningarna i Östra Ukraina inte var att räkna med när det gällde att neutralisera ledarna och aktivisterna för den ”proryska rörelsen”.32 ”Privata militärföretag” och ”icke-statliga” organisationer — USA var officiellt inte inblandat.

I början av april besöktes Kiev av CIA-chefen John Brennan som hade rest dit i hemlighet.33 Den 13 april, direkt efter hans avresa, utlyste kuppmakarna en så kallad ”antiterroristoperation” (mer känd som ”ATO”).34 Nu skulle man sätta de s.k. ”proryska separatisterna” på plats. En straffexpeditionsstyrka beordrades iväg till Donbass. Den hade bl.a. stöd av den ökända högerextrema nationalistorganisationen ”Högra sektorn”, som hade spelat en ledande roll vid oroligheterna på Majdan. Striderna inleddes den 15 april, när den ukrainska armén med hjälp av utländska legoknektar stormade Kramatorsk flygplats.35 36 Kriget i Östra Ukraina var nu ett faktum.

Nuland-kakor07

Odessamassakern den 2 maj 2014 var en terroraktion vars syfte var att intimidera de lokala federalisterna och ta kontrollen över en viktig hamnstad.37 I en välregisserad och välgenomförd aktion dödades minst 48 federalister och över 200 skadades.38 Kiev-propagandan antydde att ”ryska agenter” låg bakom tragedin, trots att de allra flesta av offren var från Odessa-trakten. De som hade överlevt massakern i Fackföreningarnas hus greps och anklagades för att han anstiftat det hela medan de skyldiga gick fria. Massakern har ännu inte blivit ordentligt utredd.39

Nuland-kakor18

Vid tiden för Porosjenkos makttillträde eskalerade Kiev-armén våldet i Östra Ukraina. I slutet av maj började Kiev-styrkorna beskjuta städer med kanoner, granatkastare och raketartilleri (bl.a. BM-21 ”Grad”). Stridsvagnar, pansarfordon och flyg sattes in mot Donbass.40 Flera gånger har Kiev-sidan använt sig av förbjudna vapen, bl.a. fosforammunition41 och klusterbomber.42 Det började förekomma uppgifter om ukrainska massakrer mot civila, bl.a. bevittnade OSSE i slutet av september 2014 gravar med torterade civila från Donbass.43

Nedskjutningen av det malaysiska Boeing-planet (MH-17) den 17 juli 2014 var en uppenbar provokation från Kievs och USA:s sida. Skulden lades genast på Ryssland och de s.k. ”proryska separatisterna”. USA sade sig ha bevis på det i form av bl.a. satellitbilder44, men har ännu inte kommit sig för att publicera dem. Kiev visade upp en video på en Buk-M1 som sades tillhöra folkmilisen i Donbass45 – filmen visade sig dock vara tagen på Kiev-kontrollerat territorium.46 Kiev har heller inte publicerat hela samtalsinspelningen mellan flygledarna i Dnepropetrovsk och piloterna ombord på planet, vilket hade kunnat kasta ljus över varför planet fick tillstånd att flyga in över en stridszon.

Nuland-kakor08

Folkmilisen å sin sida lämnade snabbt över vrakdelarna och de svarta lådorna till en internationell utredningskommission.47 Ryska försvarsministeriet publicerade sina uppgifter, bl.a. radarbilder (det skedde bara 4 dagar efter nedskjutningen).48 Buk-tillverkaren ”Almaz-Antey” har också offentliggjort sina analyser.49 Den holländska utredningen, som har pågått i över ett års tid nu, verkar inte bli inte klar förrän tidigast i oktober i år.50 Ändå är USA och deras allierade mycket angelägna om att få till en internationell tribunal.51 Det är helt uppenbart att syftet med det hela är rent politiskt. Nedskjutningen var av allt att döma avsedd att fungera som startskottet till ett nytt storkrig, ungefär som skotten i Sarajevo i juni 1914. Men planen gick inte i lås.

Den ännu ouppklarade nedskjutningen användes ändå av väst för att motivera införandet av sanktioner mot Ryssland.52 Ryssland svarade med egna motsanktioner, som har slagit hårt tillbaka mot de europeiska ekonomierna.53 Under det första kvartalet 2015 minskade t.ex. den svenska exporten till Ryssland med 1,5 miljarder kronor54 jämfört med samma period året innan och nu höjs röster för att EU borde gå in och stödköpa svenskt smör.55

Nuland-kakor19

5 september 2014 tecknades den första Minsköverenskommelsen (det s.k. ”Minsk-1”). Den blev aktuell först efter Donbass-styrkornas stora militära framgångar i augusti 2014, då juntan led flera stora nederlag, bl.a. vid Ilovajsk.56 Trots avtal om vapenvila fortsatte Kiev-sidan med sina beskjutningar och lokala provokationer, vilket givetvis besvarades av folkmilisarmén. Kiev-regimen drog aldrig bort sina tunga vapen från kontaktlinjen som avtalet föreskrev och Donetsk flygplats lämnades inte över till Donbass trots en överenskommelse om det.57 I januari 2015 blossade striderna upp på nytt.

Den andra Minsköverenskommelsen (”Minsk-2”) från den 12 februari 2015 kom till i ett läge då Kiev-styrkorna hade mist kontrollen över Donetsk flygplats och höll på att förlora slaget om den viktiga järnvägsknuten Debaltsevo.58 59 Även den gången bröt Kiev mot ingångna avtal och har sedan dess hållit på med dagliga beskjutningar av civila bostadsområden i t.ex. Donetsk, Gorlovka60 och Sjirokino. Den sistnämnda byn är numera helt utplånad och invånarna är evakuerade.61 62

Nuland-kakor09

Flera ukrainska provokationer (s.k. false flags) har förekommit, de största av dem har varit Volnovacha (där en buss med civila blev sprängd)63 och Mariupol (där ”Grad”-raketer träffade stadens centrum).64 Båda de gångerna anklagades Donbass för grova krigsbrott och terrorism, men det visade sig snabbt att raketerna hade avfyrats från Kiev-kontrollerade områden. Många civila dödades vid de båda tillfällena.

Invånarna i Donbass lever i ständig skräck för de ukrainska beskjutningarna, många fördriver en stor del av sin tid nere i bombsäkra utrymmen65, vissa områden saknar periodvis både el och vatten66 67, eftersom Kievs armé bombar sönder både ställverk och vattenledningar. Kiev har infört en ekonomisk blockad mot Donbass och har bl.a. stoppat utbetalningar av pensionerna till de båda folkrepublikerna.68 När Ryssland skickar humanitärhjälp till de civila i det krigsdrabbade området antyder man i väst att bilkolonnerna i själva verket innehåller något helt annat. Detta trots att bilkonvojerna kontrolleras vid gränsövergångarna.69

Nuland-kakor10

Officiellt har nästan 8000 personer dödats i Östra Ukraina sedan konfliktens början.70 Den inofficiella siffran är ca 50000 döda.71 Under tiden har 2,6 miljoner ukrainare bestämt sig för att stanna kvar i Ryssland, av dem är drygt 1 miljon flyktingar från Östra Ukraina.72 Ukrainska flyktingar som söker asyl i Sverige brukar dock avvisas i de allra flesta fall.73

Efter statskuppen har Ukrainas industriproduktion minskat med 19,5%74, medan exporten och importen har minskat med 35,9 resp. 38,8%.75 Arbetslösheten gar gått upp till 9,7% och beräknas hamna på 11,5% mot slutet av 2015.76 Enligt vissa källor konkurrerar 30 personer om en arbetsplats.77 Den inhemska valutan har rasat i värde med närmare tre gånger78, inflationen förväntas stiga till rekordhöga 48%79, landets guldreserver har flyttats över till USA.80 Ukraina har stoppat inköpen av rysk gas, för man har inte längre råd81, eftersom landets ekonomi befinner sig på gränsen till en total kollaps. Ukrainas BNP per capita har rasat ner till Gabons nivå medan skuggekonomin i landet har gått upp från 32% till 47%.82 De som har jobb tvingas leva på knappa 200 dollar i månaden83 medan pensionärerna får nöja sig med 72,5 dollar.84 Porosjenkos choklad-inkomster har under samma tid ökat med nästan 7 gånger85, vilket väl får anses vara den enda ”ljusglimten” i det närmast totala mörkret.

Utlänningar tar mer och mer över styret i Ukraina. Finansministern heter numera Natalie Jaresko, en f.d. amerikansk medborgare, född i Chicago. Aivaras Abromavičius från Litauen sköter Ukrainas ekonomiska utveckling medan georgiern Aleksandr Kvitasjvili har utsetts till landets nye hälsominister.86 Den landsflyktige och efterlyste georgiske expresidenten Saakasjvili är idag Odessa-regionens nye guvernör.87 Alla dessa nya förmågor har bytt medborgarskap och är idag nyblivna ukrainska medborgare. Ukraina liknar mer och mer en bananrepublik.

Nuland-kakor11

Ryska reguljära trupper har många gånger påståtts (helt utan grund och bevis) vara delaktiga i striderna i Östra Ukraina. Pentagons talesman John Kirby sa redan i november ifjol att det saknades oberoende bevis på att ryska trupper hade korsat den rysk-ukrainska gränsen.88 Den ukrainske fångutväxlaren Aleksandr Taran sa vid samma tidpunkt i en ukrainsk TV-kanal att han hade varit i Donbass men inte sett några ryska trupper där.89 29 januari 2015 kom liknande uppgifter från Viktor Muzjenko (stabschefen inom den ukrainska armén), som uppgav att den ukrainska armén inte förde några strider mot reguljära ryska förband.90 12 februari 2015 sade OSSE:s representant Lamberto Zannier att man inte hade några bevis på att ryska trupper skulle befinna sig inne i stridsområdet.91 25 mars sade Christophe Gomart (chefen för den franska underrättelsetjänsten) att fransmännens uppgifter inte tydde på någon rysk militär närvaro i Donbass och att NATO:s påståenden därom inte stämde.92 93 Dessutom: Internationella Röda Korset klassar officiellt konflikten som ett inbördeskrig94, medan Porosjenko vägrar att utlysa krigstillstånd i Ukraina, vilket är märkligt om det nu hade varit tal om en verklig s.k. ”rysk aggression” och ”invasion”.

Nuland-kakor12

USA:s och västs inblandning i Ukraina är däremot betydligt mer belagd med bevis. Förutom ”demokratiseringsbidrag” och privata militärföretag har USA och andra NATO-länder helt ogenerat skickat in s.k. ”non-lethal weapons” till sina ukrainska ”vänner”95 96 97, amerikanska, kanadensiska och brittiska instruktörer finns på plats i landet98, NATO-ledda militärövningar (med bl.a. svenskt deltagande) har hållits vid staden Javorov i västra Ukraina99 100 och nyligen fick Kiev-regimen 100 amerikanska militärfordon av typen ”Hummer”.101 NATO-vapen och ammunition har påträffats i stora mängder i stridsområdet102 103, bl.a. pansarvärnsrobotar av typen FGM-148 ”Javelin”104 och luftvärnsrobotar av typen ”Stinger”.105 Svarta soldater har observerats106 107 och filmats i Östra Ukraina108, engelskt tal med polsk brytning hörs på kommunikationsradio i stridsområdet109, engelsktalande legoknektar vandrar obehindrat runt på gatorna i Mariupol.110

Nuland-kakor13

Ryssland har genomskådat USA:s ”ukrainska plan”111 och har valt att gå en annan väg, som handlar om en utvidgning av ekonomiskt och politiskt samarbete med BRICS-länderna112 och SCO (Shanghaigruppen).113 Ryssland och Kina har signerat stora mångmiljardavtal med varandra och gasledningar skall byggas från Ryssland till Kina114 samt ev. även ner till Indien.115 Man börjar alltmer gå över till att göra affärer med varandra i egna nationella valutor. Toppmötet i Ufa 15-17 juli 2015116, där Pakistan och Indien anslöt sig till SCO har förbigåtts med närmast total tystnad här i väst. BRICS och SCO innebär ett paradigmskifte i världen, något som hotar USA:s hegemoni och dollarns dominans. Direkt efter toppmötet i Ufa öppnade BRICS-banken sitt första kontor i Kina117, vilket skapar en helt ny konkurrens till både IMF och Världsbanken.

Under hela Ukrainakrisen, genom vilken världen har letts in i ett nytt kallt krig, har Sverige på ett exemplariskt sätt hållit sig till Washingtons partilinje i alla frågor gällande Ukraina och Ryssland. Den svenska rysskräcken blomstrar som aldrig förr tack vare journalister som Wolfgang Hansson, Peter Wolodarski och Maria Persson Löfgren.

Nuland-kakor14

Sverige lägger ner sin röst i FN när man skall rösta om ett ryskt förslag till en resolution mot glorifieringen av nazismen118, medan man bedriver kampanjer mot nynazisterna här hemma.119 Svenska journalister åker ner till Ukraina och gör intervjuer med den högerextrema gruppen ”Högra sektorn”, samtidigt som svenska nynazister ansluter sig till ukrainska frivilligbataljoner som mördar folk i Donbass.120 121 På hemmaplan stoppar ABF, efter påbud från några lokalpolitiker, utställningen om Odessamassakern.122 123 124 Svenska yttrandefriheten verkar gå en tuff framtid till mötes.

Nuland-kakor15

Carl Bildts reptilsnabba utpekanden av ”ryssarna” eller ”proryssarna” efter Odessamassakern125 och Boeing-nedskjutningen126, Margot Wallströms ensidiga ställningstagande för Ukraina127 och det svenska lånet på 860 miljoner kronor till Kievjuntan128 gör att man undrar över vad våra politiker egentligen sysslar med. Det råder en rörande blocköverskridande enighet i synen på det ”ryska hotet”.

Ubåtsjakterna har återupptagits, gärna i samband med att försvarsbudgeten skall läggas.129 Men istället för moderna ryska ubåtar hittar man en arbetsbåt130 och en gammal sjunken ubåt från 1916.131 En rysk flygplanskränkning blåses upp till himmelska proportioner132, medan man tiger som muren angående nationaliteten på de övriga 20 icke-ryska kränkningarna av svenskt luftrum som har ägt rum det senaste året.133 Massmedierna ondgör sig över att ryska stridsplan flyger utan påslagna transpondrar134 eller skjuter ut värmefacklor i internationellt luftrum.135 Man citerar amerikanska källor som gör gällande att ryssarna har ”tränat anfall mot Gotland”.136

Nuland-kakor16

Sveriges försvarsexperter och politiker lobbar hårt för ett närmande till NATO.137 NATO-övningar har genomförts på svensk mark138 139 och ett värdlandsavtal verkar vara nära förestående.140 Det talas mer och mer om ett fullvärdigt NATO-medlemskap.141 Det artificiellt skapade ”rysshotet” är välgörande när svenska opinionen skall ledas ”rätt” i sitt beslutsfattande.

Låt oss nu ta ett djupt andetag och tänka igenom var vi befinner oss. Världen befinner sig just nu i en mycket, mycket känslig situation, där felaktiga beslut skulle kunna resultera i att ett oönskat storkrig bryter ut. Svenska folket har inte givit grönt ljus till sina politiker att hålla på med hejdlöst krigshetsande mot ett annat land, för ett tredje lands räkning. Sverige är inte en propagandapolitisk filial åt USA! Det är inte krig, vare sig kallt eller varmt, som vi behöver!

Vi behöver inte heller russofobin och hetsen mot ryssarna som nu håller på att legitimeras genom våra svenska massmedier. Vi måste våga ta avstånd från all form av nynazism, och då inte bara i Sverige, utan även i Ukraina. Vi behöver också ärliga beslutsfattare och massmedier som ger oss fullständig och riktig information om sakernas tillstånd i vår turbulenta värld, inte politiskt smusslande, mygel och propaganda. Vi måste värna om vår yttrandefrihet, den är en viktig del i ett demokratiskt och tolerant samhälle!

Nuland-kakor17

Sverige kan göra en viktig insats genom att jobba för avspänning i världen, inklusive med Ryssland. Vi skulle alla må bäst av att hålla NATO utanför Sveriges tröskel. NATO har inte lösningar på morgondagens problem. Säg nej till värdlandsavtalet!

Personligen har jag alltid respekterat de svenska neutralitetsidealen och den svenska diplomatin. Låt oss tillsammans göra allt som står i vår makt för att dessa begrepp även i framtiden skall vara fyllda med konkret innehåll och fortsätta vara en verklig del i vår vardag. En vardag byggd på sanning och respekt, samförstånd och vänskap, och framför allt — fred.

Oleg Mezjuev

Referenser:

1 Bibeln. Första Moseboken 3:4 – 3:6

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s