Donbass-arméns ukrainska troféer

Donbass-arméns ukrainska troféer

Donbass väpnade styrkor har på bara ett år genomgått en snabb utveckling från enkla folkmilisförband till en i stort sett reguljär armé, som på ett framgångsrikt sätt har lyckats stå emot de ukrainska styrkornas anfall mot Östra Ukraina.

Kuppmakarna i Kiev och västmedierna har ofta hävdat att de s.k. ”proryska separatisterna” (som i själva verket var federalister, då de initialt krävde bildandet av ett federalt Ukraina) har försetts med stora mängder vapen från Ryssland, inklusive stridsvagnar, pansarfordon, luftvärnssystem och mycket annat. Dessa påståenden har man upprepat så många gånger att de numera har förvandlats till ”vedertagna fakta”. Därför kan det vara av stor vikt att försöka nyansera den här delen av debatten genom hittills helt okända (iaf för de svenska läsarna) källor, som kan kasta nytt ljus över de här aspekterna.

Peoples_Militia_Oplot

Folkmilisen i Östra Ukraina bildades den 10 april 20141, knappt två månader efter den USA-stödda och sponsrade statskuppen i Kiev som hade genomförts den 22 februari 2014. Nästan samtidigt med folkmilisens bildande besöktes Kiev i hemlighet av CIA-chefen John Brennan. Syftet med hans besök där är okänt, men den 13 april, direkt efter hans avresa, utlyste Kiev-regimen en s.k. ”antiterroristoperation (”ATO”) i Östra Ukraina, som av invånarna i Donbass betraktas som en renodlad militär straffexpedition.

Kramatorsk_16_april_2014

Tre dagar senare, den 16 april 2014, tog folkmilisen sina första troféer från den ukrainska armén. Det handlade om 6 stycken pansarskyttebandvagnar av typen BMD.2 Det skedde i staden Kramatorsk i Donetsk-regionen. Den ukrainska kolonnen, som hade anlänt till staden inom ramen för ”ATO”, omringades av en stor grupp obeväpnade civila. Efter en fredlig diskussion gick 60 ukrainska soldater över till Donbass-sidan med alla sina fordon.3 Folkmassan som omringade BMD-kolonnen skanderade bl.a. ”Armén är med folket!”.4 Stridsfordonen överfördes sedan till staden Slavjansk, där de hjälpte till med att vakta de lokala administrationsbyggnaderna.

Redan i mars 2014 hade de proryska demonstranterna i Donbass tagit kontrollen över Europas största vapenförråd som låg i Volodarskaja-gruvan nära byn Paraskovejevka, ca 25 km från staden Slavjansk. Enligt uppgift förvarades där år 2002 omkring 3,5 miljoner skjutvapen från olika tidsepoker, allt från tsartidens kulsprutor till sovjetiska handeldvapen (exempelvis ”Kalasjnikovs”). Under ett par veckors tid i mars i försökte majdantrogna aktivister tömma förrådet och lyckades föra ut ca 60-70 lastbilar från gruvan innan demonstranterna från Donbass motade bort dem och började vakta vapenförrådet.5 6

I maj och juni 2014 intog folkmilisen flera ukrainska militärförläggningar i Östra Ukraina. Den 29 maj intogs t.ex. förläggningen Nr. 3035 i Aleksandrovsk (i Lugansk-området).7 Enligt uppgift exploderade ammunitionsförrådet där efter en direktträff. 4 juni intogs en militärförläggning i Lugansk efter två dagars belägring.8 6 juni intogs förläggningen Nr. A1973, även den i Lugansk.9 Som motexempel kan nämnas att majdantrogna aktivister agerade på exakt samma sätt när de intog flera statliga militärförläggningar i Västra Ukraina strax före och i samband med statskuppen i februari, bl.a. militärförläggningen Nr. 4114 i Lvov som övertogs av dem den 19 februari 2014. Militärpersonalen fick lämna basen obeväpnad, varpå de protesterande ”förseglade” alla vapen som fanns inne på området.10

1 juni 2014 rapporterade flera olika källor om att folkmilisen hade tagit över kontrollen över patronfabriken i Lugansk (grundad 1895). Fabriken tillverkar olika typer av ammunition, bl.a. patroner av kaliber 5,62 och 7,62 mm.11 12

Efter hårda strider vid Lugansk den 9 juni lyckades folkmilisen erövra tre ukrainska stridsvagnar (T-64).13 Dessa var de allra första stridsvagnarna som hade tagits i bruk av folkmilisen.

Stridsvagnsbasen_Artemovsk

20 juni attackerade folkmilisstyrkorna stridsvagnsbasen i staden Artiomovsk (Artemovsk).14 Enligt uppgifter skall det där ha funnits 221 stridsvagnar, 288 BTR, 12 bandartillerifordon, 18 ”Grad”-system, 183 BMP och 12 granatkastare.15 Senare kom det rapporter om att folkmilisen hade kommit över 25 stridsvagnar (T-64), 19 BMP-fordon, 11 BTR, 11 bandartillerifordon (”Gvozdika”), 12 raketartillerisystem (”Grad”) + haubitsar, granatkastare m.m. Man tog alla dessa troféer under perioden 20 juni – 20 juli 2014.16

28 juni tog folkmilisen kontrollen över Donetsks kemiska fabrik, som hade specialiserat sig på tillverkningen av konstgödsel. Händelsen bekräftades av Kiev-sidans officielle talesman, Andrej Lysenko.17 Fabriken skulle nu ställas om till att börja tillverka granater och andra sprängmedel.

29 juni rapporterades det från Östra Ukraina att folkmilisen hade tagit över den ukrainska militärbasen Nr. 1402 där det fanns flera olika typer av luftvärnssystem, inklusive s.k. ”Buk”-system.18 Den sistnämnda uppgiften (ang. just ”Buk”-systemen) dementerades dock den 18 juli 2014 av Ukrainas huvudåklagare Vitalj Jarema, som sa att folkmilisen inte hade kommit över några ukrainska ”Buk”- eller S-300-system.19

7 juli kom folkmilisen över ett ukrainskt attackflygplan av typen Su-25. Den ukrainske piloten var tvungen att genomföra en nödlandning, varpå planet föll i händerna på folkmiliisen.20 Planets första strid i folkmilisens tjänst ägde rum den 13 juli 2014 vid byn Aleksandrovsk i Lugansk-regionen.21

30 juli 2014 rapporterade Donetskrepublikens dåvarande biträdande försvarsminister Fjodor Berezin att folkmilisen under striderna vid Sjachtiorsk dagen innan hade lyckats slå ut 125 olika ukrainska pansarfordon (bl.a. stridsvagnar, BMP, BTR).22 Ukrainska sidan valde att inte kommentera denna uppgift. Filmer från slagfältet vid Shachtiorsk visade mängder med utslagna ukrainska stridsfordon.23

Utslagna_fordon_Södra_kitteln

8 augusti 2014 rapporterade Donbass-arméns stab om att man hade kommit över stora mängder ukrainska troféer efter strider vid den s.k. ”Södra kitteln”, som då låg mellan orterna Marinovka i östra Donetsk-regionen och gränsövergången ”Izvarino” (i östra Lugansk-regionen), som också den kontrollerades av folkmilisen.24 De ”ATO-förband” som satt inringade var 79:e och 24:e särskilda luftburna brigaderna, 72:a särskilda mekaniserade brigaden samt bataljonerna ”Azov” och ”Shachtiorsk” ur det ukrainska nationalgardet. ”Södra kitteln” bildades i mitten av juli och höll ut till omkring 7-8 augusti, då några av de ukrainska förbanden lyckades slå sig ut ur den. De kvarvarande enheterna förintades eller tillfångatogs och kvarvarande materiel föll i händerna på folkmilisen. Bl.a. kom man över 18 ”Grad”-system (raketartilleri), ett antal ”Osa”-luftvärnsrobotsystem samt 15 pansarfordon (stridsvagnar och BTR). Det totala bytet uppskattades till omkring 150 stridsfordon och andra vapen, en stor del av vilka krävde omfattande reparationer.25 Utslagna och erövrade ukrainska pansarfordon och mängder med ammunition dokumenterades också på film.26

Skadade erövrade stridsfordon reparerades fortöpande av folkmilisen på särskilda reparationsverkstäder27, bl.a. med frivillig hjälp från ukrainska krigsfångar.28

9 augusti 2014 publicerade hackergruppen ”CyberBerkut” en intern ukrainsk brevväxling, i vilken översten A.V. Petrusjevskij rapporterade om att folkmilisen hade erövrat stora mängder krigsmateriel från Kiev-armén.29 Under perioden 20.6 – 23.8 2014 hade folkmilisen kommit över 79 stridsvagnar (T-64), 94 BMP, 57 BTR, 3 BRDM, 9 BMD, 27 2S1 ”Gvozdika”, 6 2S9 ”Nona”, 2 2S4 ”Tulpan”, 24 ”Grad”-raketartillerisystem, 3 raketartillerifordon av typen ”Uragan”, 14 haubitsar D-30, 36 stycken 82 mm granatkastare och mycket annat.30

24 augusti omringade folkmilisen två ukrainska stridsgrupper, den första vid Olenovka och Debaltsevo (med 2000 inringade soldater ur nationalgardet och den ukrainska armén) och den andra vid Vojkovskij, Kutejnikovo, Blagodatnoje, Aleksejevskoje, Uspenka och Uljanovskoje sydost om Ilovajsk (med ca 7000 inringade soldater). De omringade ukrainska styrkorna förfogade över ca 50 stridsvagnar, 200 lätta pansarfordon, över 100 kanoner och ca 50 ”Grad”- och ”Uragan”-system.31 Debaltsevo-kitteln lyckades dock folkmilisen inte göra slut på den gången.

Ilovajsk_troféer_Novorossija_TV

I samband med att kitteln vid Ilovajsk likviderades i slutet av augusti 2014 kom folkmilisen över en stor mängd ukrainska vapen och ammunistion.32 Bl.a. erövrades 41 stridsvagnar (modell T-64BV ”Oplot”)33 och en mängd pansarfordon (bl.a. BMP).34 Kiev-sidan lyckades undgå en total katastrof endast tack vare den första vapenvilan som undertecknades i Minsk den 5 september 2014 (första Minsk-överenskommelsen).

21 september 2014 medgav Porosjenko att de s.k. ”ATO-styrkornas” frontenheter hade förlorat 60-65% av sina stridsfordon. De hade enligt honom ”blivit utslagna”.35

Efter Kiev-truppernas stora nederlag i striderna om den strategiskt mycket viktiga järnvägsknuten Debaltsevo i februari i 2015 kom Donbass-armén över ytterligare 265 stridsfordon av olika slag. 20 februari 2015 hade man redan hunnit ta i bruk 28 stridsvagnar, 63 BMP och BTR, 145 bilar, 16 luftvärnspjäser, 13 kanoner och granatkastare.36 Troféerna och förstörd ukrainsk materiel finns rikligt dokumenterade på film.37 38 39

Troféer_Debaltsevo

27 februari 2015 meddelade Vladislav Brig att folkmilisen hade erövrat 87 stridsvagnar, 124 BMP, BMD och BTR, 52 kanoner, 24 raketartillerisystem. 278 olika granatkastare, 139 transporttfordon, 43 tjänstebilar, 46 radarsystem och sambandsfordon. En del av fordonen hade tagits in på verkstäder för reparation.40 3 mars 2015 meddelade Eduard Basurin (FRD-försvarsministeriets talesman) att Donbass-sidan hade lyckats reparera och ta i bruk omkring 100 stridsfordon och vapen av olika typer.41

Donbass-armén har idag ett brett sortiment av vapen. Man har tillgång till många stridsvagnar (T-64, T-72), infanteritransportfordon (BMD-1 och BMD-2), pansarfordon (BMP-1 och BMP-2), spaningsfordon (BRM-1 och BRMD-2), bepansrade transportfordon (BTR-4, BTR-60, BTR-70, BTR-80, BTR-82AM) samt dragfordon av typen MT-LG och PTS-2. Folkmilisen förfogar också över en stor mängd artilleri, t.ex. 2S9, 2S1, BM-21 ”Grad”. Folkmilisens luftvärnsarsenal består av olika system som t.ex. ”Strela-2”, ”Strela-10 M” och ”Osa”. I Donbass finns flera fabriker som bl.a. tillverkar artillerigranater (”Totjmash” i Donetsk), sprängmedel (Donetsks kemiska fabrik) och krut (på krutfabriken i Krasnyj Lutj).42

I sammanhanget bör man påpeka att Donbass-armén försvarar sina egna hem och sina familjer medan Kiev-trupperna har skickats till stridsområdet i egenskap av ”bestraffare”. Stridsmoralen inom den ukrainska armén är låg, medan folkmilisen har erkänt duktiga och högt motiverade krigare. Flera ukrainska mobiliseringar till ”ATO-styrkan” har misslyckats43, deserteringar har skjutit i höjden (med totalt 8000 överlöpare till Donbass-sidan på bara ett år)44, massor av inkallade ukrainska soldater har flytt bl.a. till Ryssland där de hoppas kunna vänta ut krisen i Ukraina45, en våg av självmord har dragit fram bland ukrainska soldater och officerare (minst 200 kända fall). Bl.a. har vissa värnpliktiga begått självmord via hängning46, i ett annat fall rörde det sig om en avsiktlig självsprängning med en handgranat.47

Lugansk_flygplats_Stinger

Den här ministudien gör inte anspråk på att vara fullständig. Syftet med den är att belysa det faktum att stora mängder ukrainska vapen, stridsfordon och ammunition har hamnat i händerna på folkmilisen på kontinuerlig basis under loppet av i stort sett hela den här konflikten. Förutom de strider som redan nämnts, har de båda sidorna drabbat samman vid bl.a. Slavjansk, Volnovacha, Saur-Mogila, Lutugino, Telmanovo och Mariupol. Folkmilisen har också kommit över stora ukrainska vapen- och ammunitionsförråd på de erövrade flygplatserna i Donetsk och Lugansk. På den sistnämnda flygplatsen har man bl.a. påträffat USA-tillverkade ”Stinger”-luftvärnsrobotar.48 Donbass-armén har på egen hand lyckats ordna med sin egen vapenförsörjning, detta tack vare rikliga troféer som man har tagit från en stridsoduglig och omotiverad motståndare.

Oleg Mezjuev

Referenser:

1 http://lenta.ru/news/2014/04/11/donbass/

2 http://nbnews.com.ua/ru/news/118794/

3 http://www.vz.ru/news/2014/4/16/682402.html

4 https://www.youtube.com/watch?v=ZCHLo3WX8pQ

5 http://www.62.ua/news/498066

6 http://www.theguardian.com/world/2014/apr/24/protesters-ukraine-weapons-cache-mine

7 http://www.interfax.ru/world/378693

8 http://www.5-tv.ru/news/85140/

9 http://lenta.ru/news/2014/06/07/lugansk/

10 http://delo.ua/ukraine/vo-lvove-protestujuschie-vorvalis-v-voennuju-chast-227575/

11 http://lenta.ru/news/2014/06/01/shellplant/

12 http://www.lcw.lg.ua/index.php/ru/produktsiya

13 http://inforos.ru/ru/?module=news&action=view&id=38260

14 https://www.youtube.com/watch?v=dVJ-w-ZwqNw

15 http://www.vz.ru/news/2014/6/20/692063.html

16 http://svpressa.ru/politic/article/126489/

17 http://www.mk.ru/politics/2014/06/29/opolchency-budut-proizvodit-granaty-na-doneckom-khimzavode.html

18 http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1287030

19 http://thekievtimes.ua/society/389248-boeviki-vne-podozreniya.html

20 https://www.youtube.com/watch?v=2gseAQWOTvk

21 http://lenta.ru/news/2014/07/13/su25/

22 http://politikus.ru/events/25655-opolchency-zayavili-ob-unichtozhenii-125-edinic-bronetehniki-v-shahterske.html

23 https://www.youtube.com/watch?v=HA8qxmUy1iE

24 http://ria.ru/world/20140808/1019276958.html

25 http://lenta.ru/articles/2014/08/29/kessel/

26 https://www.youtube.com/watch?v=B2YipesZRSA

27 https://www.youtube.com/watch?v=z4O6gXkouB4

28 https://www.youtube.com/watch?v=OJGnS4_QpJc

29 http://www.cyber-berkut.ru/main/20140809_00.php

30 http://novorus.info/news_don/interesno_don/27251-kiberberkut-za-nedelyu-nastupleniya-opolchenie-zahvatilo-desyatki-edinic-bronetehniki.html

31 http://lifenews.ru/news/138880

32 https://www.youtube.com/watch?v=zJG5UmRY0UU

33 http://sputnikipogrom.com/ilovaisk/22853/battle-of-ilovaisk-2/

34 http://sputnikipogrom.com/ilovaisk/22734/battle-of-ilovaisk/

35 http://gordonua.com/news/war/Poroshenko-V-peredovyh-chastyah-VSU-unichtozheno-60-65-tehniki-42405.html

36 http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201502200059-ij7j.htm

37 https://www.youtube.com/watch?v=WdzqYyXoQQo

38 https://www.youtube.com/watch?v=0S1iMG9gBH4

39 https://www.youtube.com/watch?v=v-sEluk7iw4

40 http://vremya4e.com/novorossiya/5155-trofei-remontnaya-baza-opolchencev.html

41 http://lenta.ru/news/2015/03/03/donetsk/

42 https://ru.wikipedia.org/wiki/Народное_ополчение_Донбасса

43 http://liva.com.ua/mobilization-failures.html

44 http://fortruss.blogspot.se/2015/08/ukraines-military-prosecutor-8000-uaf.html

45 http://www.rt.com/news/228131-draft-evasion-ukraine-military/

46 http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/02/2/7057242/

47 http://www.politnavigator.net/v-shtabe-ato-ne-znayut-s-chem-svyazana-volna-samoubijjstv-ukrainskikh-voennykh.html

48 http://lifenews.ru/news/157846

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s